Teenused

Projekteerimine

Koostame teile ehitusprojekti, mis lähtub parimast ehituspraktikast ja on vastavuses teie soovide, vajaduste ning ette seatud lähteülesannetega. Samuti kooskõlas üld- ja detailplaneeringu, ehitus- ja projekteerimistingimustega ning kinnisasja kitsendustega nende olemasolul.

Image is not available

Projektijuhtimine

Projekti juhtimisega garanteerime teile ressursside kõige efektiivsemal ja tõhusamal viisil kasutamise saavutamaks kokkulepitud eesmärke. Selle all peame silmas nii rahalisi kui ajalisi ressursse.

Image is not available

Peatöövõtt

Oleme valmis aitame teid alates soovide kaardistamisest, lahenduste ja hinnapakkumise koostamisest kuni projekti elluviimiseni ja võtmed kätte lahendusteni. Soovime teile igas tööetapis pakkuda tegevuse läbipaistvust ja avatust omavahelises suhtlemises.

Image is not available
Shadow
bg1