PROJEKTEERIMINE

Koostame teile ehitusprojekti, mis lähtub parimast ehituspraktikast ja on vastavuses teie soovide, vajaduste ning ette seatud lähteülesannetega. Samuti kooskõlas üld- ja detailplaneeringu, ehitus- ja projekteerimistingimustega ning kinnisasja kitsendustega nende olemasolul.

 

PROJEKTIJUHTIMINE

Garanteerime teile teie ressursside kõige efektiivsema ja tõhusama kasutamise saavutamaks kokkulepitud eesmärke. Selle all peame silmas nii rahalisi kui ajalisi ressursse.

 

PEATÖÖVÕTT

Oleme valmis aitame teid alates soovide kaardistamisest, lahenduste ja hinnapakkumise koostamisest kuni projekti elluviimise ja võtmed kätte lahendusteni. Soovime teile igas tööetapis pakkuda tegevuse läbipaistvust ja avatust omavahelises suhtlemises.