Teenused

Projektering

Vi upprättar ett byggprojekt åt dig som följer god byggsed, stämmer överens med dina önskemål och behov samt följer angivna specifikationer. Det tar även hänsyn till general- och detaljplanen, bygg- och projekteringsvillkoren samt eventuella begränsningar som gäller för fastigheten.

Image is not available

Projektledning

Vi garanterar maximalt effektivt utnyttjande av dina resurser för att uppnå de överenskomna målen. Detta gäller både finansiella och tidsresurser.

Image is not available

Huvudentreprenad

Vi är beredda att hjälpa dig med allt från kartläggning av önskemål och upprättande av lösningar och offert till utförande av projektet och nyckeln i handen-lösningar. Vi strävar efter transparent arbete och öppen ömsesidig kommunikation i varje arbetsetapp.

Image is not available
Shadow
bg1

Utförda arbeten