OM OSS

Kvalitet. Erfarenhet. Ansvarsfullhet.

Dessa är de tre viktigaste värderingarna för EAE sedan dess grundande år 2008 och utgör kärnan i EAE:s filosofi. Vårt team har lång erfarenhet och har deltagit i ledning av många byggobjekt överallt i Estland som har byggts färdiga i tid. Några exempel på större byggobjekt är byggarbeten för Stockmanni köpcenter och museet KUMU i Tallinn; renovering av Tervis Spa i Pärnu, renovering av Mercedes Benz och Narva konstcenter för barn i Narva, byggarbeten för produktionsanläggningen av Saint-Gobain i Mäo, rekonstruktion av Elva gymnasieskola, förskolan Murumuna och kulturhuset Sinilind i Elva.

Dessutom är det tredje året som vi är verksamma på den nordiska byggmarknaden där vi levererar och monterar elementhus inklusive slutbehandling.

Ingenjörerna i vårt team är certifierade byggingenjörer. Var och en av dem är engagerad i utarbetande av den mest högkvalitativa lösningen med hjälp av den tidigare erfarenheten och med fullt ansvar för arbetet.

Vi fokuserar på helhetslösningar som uppfyller beställarens behov, vare sig det gäller ett mindre byggarbete eller en mer omfattande och komplicerad upphandling.

 

SLOGAN

Vi bygger drömmar

 

MISSION

Vårt mål är att projektera och bygga moderna, enhetliga byggnader som uppfyller kundens förväntningar och behov.

 

VISION

Vi är innovativa och pålitliga partners för allt från planering till utförande.

 

VÄRDERINGAR

Kunskaper – vi samlar hela tiden på nya kunskaper för att hålla oss på den högsta professionella nivån i branschen.

Att hålla löften – vi ger endast sådana löften som vi vet att vi kan uppfylla med framgång.

Teamanda – vi sätter värde på skickliga anställda och ett enhetligt team.

Flexibilitet och samarbetsvilja – tillsammans med kunden kommer vi fram till en suverän lösning.

 

VÅR LEDNINGSSYSTEM

Kvalitetspolicy:

  • Kundfokus
  • Säkerställa effektiviteten i organisationsprestanda
  • Öka den professionella nivån på anställda
  • Business Risk Management

Miljöpolicy:

Resursoptimering.
Optimering av avfallshantering.
Vi tillämpar ny teknik som hjälper till att uppfylla ovan nämnda prioriteringar.
Vårt miljöledningssystem syftar till att fungera som riktmärke för våra partners, från vilka vi förväntar oss samma svarnivå.
Vår miljöledningss framgång beror på det passande bidraget från alla våra anställda.

Arbetsmiljöpolicy:

För att öka kunskapen om våra anställda om OH & S
För att förbättra arbetsmiljöförhållandena för våra anställda.
Att betona förebyggande åtgärder.
Att tjäna som ett exempel och stödja våra partners.

 

Vår verksamhet styrs av principerna för följande certifierade ledningssystem:

  • Kvalitetsledningssystemet ISO 9001
  • Miljöledningssystemet ISO 14001
  • Ledningssystemet för arbetshälsa och säkerhet, OHSAS 18001

 

VARFÖR VÄLJA OSS SOM DIN PARTNER?

Vi utför arbeten åt både den offentliga och den privata sektorn. Vi håller tider och löften. Vi kännetecknas av en ungdomlig entusiasm och kontinuerlig förbättring. Vi utvecklar hela tiden vårt företag och kompetensen av vårt team. Så du kan vara säker på att vi håller oss uppdaterade om nya innovativa lösningar.