Pågående objekt

  • Tervis SPA
  • Tillverkning och montering av huselement i Sverige inkl inredning
  • Renovering av Elva gymnasieskola, 1:a etapp