Elva Kulturcenter

Kesk 30 Elva

TYP:
Rekonstruktion
Objektvolym: 1118m2

BYGGANDET BÖRJAR:
2016

BYGGANDET SLUTAR:
2017

KUND:
Elva stadsregering

ARKITEKT:
Uko Künnap, U- Disain OÜ