Elva Gymnasieskola (grundskola skolbyggnad)

Tartu mnt 3

TYP:
Rekonstruktion
Objektvolym: 5344m2

BYGGANDET BÖRJAR:
2011

BYGGANDET SLUTAR:
2012

KUND:
Elva stadsregering

ARKITEKT:
Ülar Varik, Varik Projekt OÜ