Üksikelamud

Rootsi
TÜÜP:
Uusehitis
Maht: 310 m2

EHITUSE ALGUS:
2018

VALMIMISAEG:
2018