Üksikelamud

Rootsi
TÜÜP:
Uusehitis
Maht: 150 m2

EHITUSE ALGUS:
2019

VALMIMISAEG:
2019