Service hus

Sverige

TYP:
Nybyggnad
Objektvolym: 321 m2

BYGGANDET BÖRJAR:
2019

BYGGANDET SLUTAR:
2020