Lägenhetsbyggnad

Sverige

TYP:
Nybyggnad
Objektvolym: 425 m2

BYGGANDET BÖRJAR:
2018

BYGGANDET SLUTAR:
2019