Fritidshus

Sverige

TYP:
Nybyggnad
Objektvolym: 715 m2 (11 hus)

BYGGANDET BÖRJAR:
2016

BYGGANDET SLUTAR:
2018