MEIST

Kvaliteet. Kogemused. Vastutus.

Need on kolm kõige tähtsamat väärtust 2008.aastal loodud ettevõtte EAE sõnavaras ja moodustavad EAE filosoofia põhituuma. Meie meeskonna liikmed on pikaajalise kogemusega ja olnud osalised paljude ehitusobjektide juhtimisel ning tähtaegsel valmimisel kogu Eestis. Näitena suurematest ehitusobjektidest võib nimetada Stockmanni kaubamaja ja KUMU ehitustööd Tallinnas; Sanatoorium Tervis renoveerimise Pärnus, Mercedes Benz ja Narva Laste Loomemaja renoveerimistööd Narvas, Saint- Gobain tootmiskompleksi ehitustööd Mäos, Elva Gümnaasiumi, lasteaed Murumuna ja Elvas kultuurikeskus Sinilind rekonstrueerimitööd.

Lisaks tegutseme kolmandat aastat Skandinaavia ehitusturul tarnides ja paigaldades kilpmaju koos lõppviimistlusega.

Meie meeskonna insenerid omavad ehitusinseneri kutsetunnistust. Igaüks meist on pühendunud kvaliteetseima lahenduse leidmisele, mida toetavad varasemad kogemused ja täielik vastutus oma töö eest.

Keskendume tellija vajadustele vastavate terviklahenduste pakkumisele, olgu selleks siis kas väikesema ulatusega ehitustöö või mahukam ja keerukam hange.

 

SLOGAN

Ehitades unistusi

 

MISSIOON

Meie eesmärk on projekteerida ja ehitada kaasaegseid ning terviklikke kliendi ootustele ja vajadustele vastavaid ehitisi.

 

VISIOON

Oleme innovatiivsed ja usaldusväärsed partnereid planeeringust teostuseni.

 

VÄÄRTUSED

Teadmised – oleme pidevas õppimises, et tagada maksimaalne professionaalsus oma erialal.

Sõnapidamine – anname vaid lubadusi, mille edukas täitmises oleme kindlad.

Meeskond – väärtustame häid töötajaid ja ühtset meeskonda.

Paindlikkus ja koostöösoov – üheskoos kliendiga jõuame silmapaistva lahenduseni.

 

JUHTIMISSÜSTEEM

Kvaliteedialased juhtpõhimõtted:

 • Kliendikesksus
 • Sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine
 • Töötajate professionaalse taseme tõstmine
 • Äririskide maandamine

Keskkonnaalased juhtpõhimõtted:

 1. Optimeerime ressursikasutust.
 2. Optimeerime jäätmekäitlust.
 3. Rakendame uusi tehnoloogiaid, mis aitavad eelpooltoodud prioriteete täita.
 4. Meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla etaloniks meie klientidele ja koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust.
 5. Meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate asjakohasest panusest.

Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtpõhimõtted:

 1. Tõsta töötajate TTO alaste teadmiste taset.
 2. Parandada töötajate olmetingimusi.
 3. Tähtsustada TTO alaseid ennetavaid tegevusi.
 4. Olla TTO alase tegevusega eeskujuks oma koostööpartneritele.

Meie tegevus juhindub järgmistest sertifitseeritud juhtimissüsteemidest:

 • ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem
 • ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem
 • OHSAS 18001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

MIKS VALIDA MEID OMA PARTNERIKS?

Tegutseme nii avalikus- kui erasektoris. Peame kinni tähtaegadest ja lubadustest. Meid iseloomustab nooruslik pealehakkamine ja pidev enesetäiendus. Arendame järjepidevalt oma ettevõtet ja meeskonna kompetentsi. Seega võite kindlad olla, et oleme kursis uute innovatiivsete lahendustega.